INGURUNE

1.  ESPAINIA

   1.1   ESPAINIA FISIKOA
   1.2  ESPAINIA POLITIKOA
  

  • Mapa interaktiboetan aritu
  • Taldeka eta banaka gida turustikoa  egin eta aurkeztu.
  • Webgune eta lan desberdinak behatu.


2. UNIBERTSOA
  • Taldeka irratsaioa sortu.
     
  

3. MATERIA

4. ENERGIA